ОБЈАВИ

Јавен оглас за вработување на даватели на јавни услуги во ЈП за ПУП

04.08.2021

Јавниот оглас е достапен на следниот линк: ЈАВЕН ОГЛАС бр.1/2021

Пријавата е достапна на следниот линк: Образец за пријава  на јавен оглас за вработување

Соопштение