ЦЕНОВНИК - Јавно претпријатие за просторни и урбанистички планови (ЈП за ПУП) - Прилеп

ЦЕНОВНИК ЗА УРБАНИЗАМ

документот е достапен на следниот линк


 

ОДЛУКА ЦЕНОВНИК УРБАНИЗАМ

документот е достапен на следниот линк


 

ТАРИФНИК ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ

документот е достапен на следниот линк


 

ЦЕНОВНИК ПАРКИНГ

документот е достапен на следниот линк


 

ЦЕНОВНИК НА БРОЈОТ НА ВОЗЕЊА СО ЕЛЕКТРОНСКИ ВОЗНИ КАРТИЧКИ ВО ЈАВНИОТ ГРАДСКИ ПРЕВОЗ

документот е достапен на следниот линк