Информации од јавен карактер за 2021 година

Објавено: 31.07.2023

Барање за пристап до информации од јавен карактер: Комплетна тендерска за нови автобуси

Линк до барање Линк до одговор


Барање за пристап до информации од јавен карактер: Комплетна тендерска за нови автобуси

Линк до барање Линк до одговор


Барање за пристап до информации од јавен карактер: Трошоци за одржување на нови автобуси

Линк до барање Линк до одговор


Барање за пристап до информации од јавен карактер: Надзор за одржување на улици

Линк до барање Линк до одговор

 

Барање за пристап до информации од јавен карактер: Анализа(прашалник)

Линк до барање и одговор


Барање за пристап до информации од јавен карактер: Анализа за структурата и организацијата на јавна администрација

Линк до барање и одговор


Барање за пристап до информации од јавен карактер: Анализа на тековната состојба во јавниот сектор

Линк до барање и одговор


Барање за пристап до информации од јавен карактер: Годишен буџет од 2016 година

Линк до барање и одговор


Барање за пристап до информации од јавен карактер: Број на вработени од 2016 гoдина

Линк до барање и одговор


Барање за пристап до информации од јавен карактер: Барање во врска со набавката на автобуси

Линк до барање Линк до одговор


Барање за пристап до информации од јавен карактер: Надзор над реконструкција на градски стадион

Линк до барање и одговор


Барање за пристап до информации од јавен карактер: Целосна табела со податоци за вработени

Линк до барање и одговор

baner