ОБЈАВИ

Известување

23.11.2022

Се информираат сите граѓани-корисници на Јавниот Градски Превоз дека:
Со одлука на советот на Општина Прилеп се одобрува бесплатен јавен градски превоз на сите граѓани во ден НЕДЕЛА со постојната вонредна(неделна) линија по постојниот возен ред,
започнувајќи од 27.11.2022 г.(Недела).

Известување

14.10.2022

Ги информираме сите корисници на Јавниот Градски Превоз дека ќе има измена во возниот ред на Линија 1 и тоа :
ВОЗЕН РЕД НА ЛИНИЈА 1
Од Понеделник до Петок:
-Тргнување од Салида: 06:30, 07:30, 08:30, 09:30, 10:40, 12:00, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30 и 19:30.
-Тргнување од Нови Гробишта: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:20, 12:50, 14:00 и 15:00.
- потоа од Трло Варош: 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00.
Сабота:
-Тргнување од Салида: 06:30, 07:30, 08:30, 09:30, 10:40, 12:00, 13:30, 14:30 и 15:30.
-Тргнување од Нови Гробишта: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:20, 12:50 и 14:00, потоа од Трло Варош во 15:00.
И истиот ќе почне да важи од Понеделник -17.10.2022.
За Линија 2 и Линија 3 возниот ред останува непроменет, исто така се запазени тргнувањата од почетните постојки.

Известување

14.10.2022

НОВИОТ ВОЗЕН РЕД СО ИЗМЕНАТА НА ЛИНИЈА 1 КОЈ ЌЕ ВАЖИ ОД 17.10.2022 - ПОНЕДЕЛНИК
Возен ред на Линија 1, Линија2 и Линија3
од Понеделник до Петок и во Сабота,
во Недела и државни празници се вози по ВОНРЕДНА- НЕДЕЛНА ЛИНИЈА.
ВОЗЕН РЕД НА ЛИНИЈА 1
Од Понеделник до Петок:
-Тргнување од Салида: 06:30, 07:30, 08:30, 09:30, 10:40, 12:00, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30 и 19:30.
-Тргнување од Нови Гробишта: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:20, 12:50, 14:00 и 15:00.
- потоа од Трло Варош: 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00.
Сабота:
-Тргнување од Салида: 06:30, 07:30, 08:30, 09:30, 10:40, 12:00, 13:30, 14:30 и 15:30.
-Тргнување од Нови Гробишта:07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:20, 12:50 и 14:00, потоа од Трло Варош во 15:00.
ВОЗЕН РЕД НА ЛИНИЈА 2
Од Понеделник до Петок:
-Тргнување од Е. Факултет: 06:30, 07:30, 08:30, 09:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30 и 19:30.
-Тргнување од Рид-Ридтекс: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00.
Сабота:
-Тргнување од Е. Факултет: 06:30, 07:30, 08:30, 09:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30 и 15:30.
-Тргнување од Рид-Ридтекс: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 и 15:00.
ВОЗЕН РЕД НА ЛИНИЈА 3
Од Понеделник до Петок:
-Тргнување од АМСМ: 06:30, 07:30, 08:30, 09:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30 и 19:30.
-Тргнување од Амфора: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00.
Сабота:
-Тргнување од АМСМ: 06:30, 07:30, 08:30, 09:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30 и 15:30.
-Тргнување од Амфора: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 и 15:00.
ВОЗЕН РЕД НА НЕДЕЛНАТА ЛИНИЈА
-Тргнување од Салида: 06:30, 07:30, 08:30, 09:30, 10:30 и 11:30.
-Тргнување од Нови Гробишта: 07:30, 08:30, 09:30, 10:30, 11:30 и 12:30.

Известување

10.10.2022

По повод државниот празник 11 ОКТОМВРИ, денес понеделник 10.10.2022 булеварот Гоце Делчев ќе биде затворен за сообрајќај од 18:00 до 21:00 часот па поради тоа автобусите на јавниот градски превоз ќе сообрајќаат до 18:00 часот односно последно тргнување од почетна постојка ќе биде во 17:30 часот.
Утре вторник 11.10.2022 автобусите ќе сообрајќаат по вонредната(неделна) линија, последното тргнување од Н.Гробишта во 12:30 часот.
 

Известување

04.10.2022

Почитувани корисници на јавниот градски превоз сакаме да Ве информираме дека од утре СРЕДА 05.10.2022г. ќе важи новиот ценовник за надополнување на возења со електронската картичка и тоа:
cenovnik-okt22

Известување

16.09.2022

Јп за ПУП кон манифестацијата ЕВРОПСКА НЕДЕЛА НА МОБИЛНОСТ, се приклучува со активност на 17.09.2022 (сабота) со бесплатен превоз за граѓаните преку целиот ден со автобусите на јавниот градски превоз при ЈП за ПУП. Во автобусите ќе бидат делени флаери од страна на ученици од сообрајќајната паралелка при СОУ„Ристе Ристески-Ричко“.
Исто така ги информираме корисниците дека во Понеделник 19.09.2022г. автобусите на јавниот градски превоз ќе сообрајќаат по вонредната(неделна) линија на 1 час поради активноскт на учесници на Европската Недела на Мобилност.

Известување

01.09.2022

Возен ред на автобусите на Линија 1, Линија2 и Линија3 од Понеделник до Петок и во Сабота, додека во Недела и државни празници се вози по ВОНРЕДНАТА НЕДЕЛНА ЛИНИЈА.

ВОЗЕН РЕД НА ЛИНИЈА 1

Од Понеделник до Петок:

-Тргнување од Салида:

06:30, 07:30, 08:30, 09:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30 и 19:30.

-Тргнување од Нови Гробишта:

07:00, 08:00, 09:00, 10:00,11:00, 12:00, 13:00, 14:00 и 15:00.

- потоа од Трло Варош:

16:00, 17:00, 18:00 и 19:00.

Сабота:

-Тргнување од Салида:

06:30, 07:30, 08:30, 09:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30 и 15:30.

-Тргнување од Нови Гробишта:

07:00, 08:00, 09:00, 10:00,11:00, 12:00, 13:00 и 14:00, потоа од Трло Варош во 15:00.

ВОЗЕН РЕД НА ЛИНИЈА 2

Од Понеделник до Петок:

-Тргнување од Е. Факултет:

06:30, 07:30, 08:30, 09:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30 и 19:30.

-Тргнување од Рид-Ридтекс:

07:00, 08:00, 09:00, 10:00,11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00.

Сабота:

-Тргнување од Е. Факултет:

06:30, 07:30, 08:30, 09:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30 и 15:30.

-Тргнување од Рид-Ридтекс:

07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 и 15:00.

ВОЗЕН РЕД НА ЛИНИЈА 3

Од Понеделник до Петок:

-Тргнување од АМСМ:

06:30, 07:30, 08:30, 09:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30 и 19:30.

-Тргнување од Амфора:

07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00.

Сабота:

-Тргнување од АМСМ:

06:30, 07:30, 08:30, 09:30, 10:30,11:30, 12:30, 13:30, 14:30 и 15:30.

-Тргнување од Амфора:

07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 и 15:00.

ВОЗЕН РЕД НА НЕДЕЛНАТА ЛИНИЈА

-Тргнување од Салида:

06:30, 07:30, 08:30, 09:30, 10:30 и 11:30.

-Тргнување од Нови Гробишта:

07:30, 08:30, 09:30, 10:30, 11:30 и 12:30.


Известување

18.08.2022

Ве известуваме дека сеуште е во тек Генералниот штрајк на ССМ на ниво на Македонија кој ги опфаќа и вработените во ЈП за ПУП , вклучувајќи ги и возачите на градските автобуси . Преговорите сеуште траат и се очекува наскоро да заврши со договор.

Поради тоа Јавниот Автобуски Градски Превоз ќе сообраќа по вонредната( Неделна ) линија на секои 2 часа односно :
- напарните саати од хотел Салида (06:30 ,08:30 , 10:30 , 12.30 , 14:30 и 16:30 )
- непарни саати од Н.Гробишта (07:30 ,09:30, 11:30 и 15:30) и 17:30 од Трло Варош.
За било какви измени ќе бидете дополнително известени .

Известување

12.07.2022

Поради слабиот интерес од страна на корисниците на приградската линија ПРИЛЕП- КАНАТЛАРЦИ и обратно истата се става во мирување од 11.07.2022 година.
Дополнително ќе бидете информирани за повторното отпочнување со работа на истата.

Известување

30.06.2022

На барање на корисниците на јавниот градски превоз од утре 01.07.2022 (Петок) се продолжува работното време на вонредната линија до 18:00 односно последното тргнување ќе биде во 17: 30 часот од Трло Варош кон Салида од Понеделник до Петок се додека трае генералниот штрајк на ССМ.

21.06.2022

Поради најавениот генерален штрајк на ССМ, почнувајќи од утре (22.06.2022г.-среда), јавниот градски превоз ќе сообрајќа по вонредната линија на секои 2 часа, односно:
На парните саати од хотел Салида(06:30, 08:30, 10:30, 14:30 и 16:30) и ;
Непарните саати од Нови Гробишта(07:30, 09:30, 11:30 и 15:30).
За прекинот на штрајкот ќе бидете дополнително известени

Известување

15.06.2022

Јавниот Градски Превоз при ЈПзаПУП Прилеп ги информира сите корисници на Јавниот Градски Превоз дека почнувајќи од 20.06.2022г.(понеделник), ќе започни со примена на летен режим на возење , кое ќе трае до 31.08.2022 година. Последно тргнување на автобусите од почетните постојки ќе биди во 16.30 часот.


Известување

24.03.2022 

Се известуваат корисниците на јавниот градски превоз дека приградска линија до Прилеп - с.Канатларци - Прилеп ќе сообрајќа по скратен возен ред, со почетна постојка на двонасочната улица „Димо Наредникот“наспроти зграда 4ти Јули и крајна постојка и пред зграда 4ти Јули.

Автобусот ќе сообрајќа од понеделник до петок по следниот возен ред:

ВОЗЕН РЕД НА ЛИНИЈА ПРИЛЕП- С.КАНАТЛАРЦИ-ПРИЛЕП

Населено место

Поаѓање

Прилеп (улица „Димо Наредникот“)

6.40ч.

Ново Лагово

6.45ч.

Беровци

6.48ч.

Алинци

6.51ч.

Тополчани

6.56ч.

Ерековци

7.10ч.

Канатларци

7.15ч.

 

Населено место

Поаѓање

Канатларци

13.40ч.

Ерековци

13.45ч.

Тополчани

13.55ч.

Алинци

14.00ч.

Беровци

14.05ч.

Ново Лагово

14.07ч.

Прилеп (улица „Димо Наредникот“)

14.10ч.


Известување

22.03.2022

Јавниот Градски Превоз при ЈПзаПУП Прилеп ги информира сите корисници на Јавниот Градски Превоз дека почнувајќи од 03.04.2022г.(недела), ќе изврши промена на времето на сообрајќање на автобусите на ВОНРЕДНАТА (неделна) ЛИНИЈА од 2 часа на 1 час.
Последното тргнување од Нови Гробишта ќе биде во 12:30 часот.
Распоредот на тргнување на автобусите од почетните постојки ќе биде следниот:
1. Хотел Салида: 06:30, 07:30, 08:30, 09:30 , 10:30, 11:30.
2. Нови Гробишта: 07:30, 08:30, 09:30, 10:30, 11:30, 12:30.
НАПОМЕНА: Оваа промена нема да важи за неделите односно деновите во државен празник кога истовремено е верски празник кога времето на сообраќајње на автобусите ќе биде продолжено за 2 часа односно последен автобус кој ќе тргнува од Н.Гробишта ќе биди во 14:30 часот .

 


 

Известување

18.02.2022

Јавниот Градски Превоз при ЈПзаПУП Прилеп ги информира сите корисници на јавниот градски превоз дека почнувајќи од 20.02.2022г.(недела), ќе изврши промена на времето на сообрајќање на автобусите на ВОНРЕДНАТА ЛИНИЈА(неделна) од 1 час на 2 часа.
Последното тргнување од Нови Гробишта ќе биде во 13:30 часот.
Распоредот на тргнување на автобусите од почетните постојки ќе биде следниот:
1. Хотел Салида: 06:30, 08:30, 10:30, 12:30.
2. Нови Гробишта: 07:30, 09:30, 11:30, 13:30.
НАПОМЕНА: Оваа промена нема да важи за неделите односно деновите во државен празник кога истовремено е верски празник кога времето на следење останува на 1 час.


Известување

21.01.2022

Поради намалениот број на патници во попладневните часови, од Понеделник(24.01.2022г.) до Понеделник (31.01.2022г.) автобусите на Јавниот Градски Превоз ќе работат со скратено работно време на сите три линии и тоа до 17:00 часот. Односно последното тргнување ќе биде во 16:30 часот:

Линија 1 од Салида,

Линија 2 од Факултет и

Линија 3 од АМСМ.

Ви благодариме на разбирањето.


ЈАВЕН ОГЛАС бр.2/2021 за вработување на даватели на јавни услуги и помошно-технички лица на неопределено време

30.12.2021

Јавниот оглас е достапен на следниот линк: ЈАВЕН ОГЛАС бр.2/2021

Пријавата е достапна на следниот линк: Образец за пријава  на јавен оглас за вработување

Одлуката е достапна на следниот линк: Одлука за избор на кандидатите по објавениот Јавен оглас број-2/2021


Јавен оглас за вработување на даватели на јавни услуги во ЈП за ПУП

04.08.2021

Јавниот оглас е достапен на следниот линк: ЈАВЕН ОГЛАС бр.1/2021

Пријавата е достапна на следниот линк: Образец за пријава  на јавен оглас за вработување

Соопштение

Решение

Објава