Парк за кучиња
Инвеститор: Општина Прилеп
Локација: Во близина на Могилата на Непобедените