Партерно уредување

Парковско зеленило или така наречено "Музички парк"

Локација:На аголот на улиците "Битолска" и "Менде Црвенкоски". Во непосредна близина на театарот.

bwd  Страница 1/3  fwd

Видео:

baner