Партерно уредување пред колективни станбени згради

Локација: бул:„Гоце Делчев” - Прилеп

baner