Идејно решение за пешачки мост со велосипедска патека

Локација: поврзување на улица Кеј 1-ви Мај и улица Кеј 9-ти Септември со пешачки мост во близина на Основно музичко училиште - Прилеп.

bwd  Страница 1/2  fwd

baner