Програми за работа

 

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА за 2018 година (планирани активности во 2018 год.) ЛИНК


ПРОГРАМА ЗА РАБОТА за 2019 година (планирани активности во 2019 год.) ЛИНК


ПРОГРАМА ЗА РАБОТА за 2020 година (планирани активности во 2020 год.) ЛИНК


ПРОГРАМА ЗА РАБОТА за 2021 година (планирани активности во 2021 год.) ЛИНК


ПРОГРАМА ЗА РАБОТА за 2022 година (планирани активности во 2022 год.) ЛИНК

објавено на 21.12.2021


ПРОГРАМА ЗА РАБОТА за 2023 година (планирани активности во 2023 год.) ЛИНК

објавено на 21.12.2022


 

baner