ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ ЗА 2020 ГОДИНА НА ЈП ЗА ПРОСТОРНИ И УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ ЗА 2020 ГОДИНА НА ЈП ЗА ПРОСТОРНИ И УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ

ОБЈАВЕНО НА 10.03.2021

ИЗВЕШТАЈОТ Е ДОСТАПЕН НА СЛЕДНИОТ ЛИНК

 

baner