ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ ЗА 2019 ГОДИНА НА ЈП ЗА ПРОСТОРНИ И УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ ЗА 2019 ГОДИНА НА ЈП ЗА ПРОСТОРНИ И УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ

ОБЈАВЕНО НА 28.02.2020

ИЗВЕШТАЈОТ Е ДОСТАПЕН НА СЛЕДНИОТ ЛИНК

 

baner