ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ ЗА 2018 ГОДИНА НА ЈП ЗА ПРОСТОРНИ И УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ ЗА 2018 ГОДИНА НА ЈП ЗА ПРОСТОРНИ И УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ

ОБЈАВЕНО НА 28.02.2019

ИЗВЕШТАЈОТ Е ДОСТАПЕН НА СЛЕДНИОТ ЛИНК

 

baner