Финансиски планови

објавено: 21.12.2021

Финансиски план со планирани инвестиции за 2022 година: линк